બ્લડ ડોનેશન કેમ્પ યોજાયો. 2019-20

શ્રી સાર્વજનિક ફાર્મસી કોલેજ માં બ્લડ ડોનેશન કેમ્પ યોજાયો, તેમાં સ્ટાફ, વિદ્યાર્થીઓએ અને બીજી ભગીની સંસ્થા એ પણ ભાગ લીધો હતો

Attachment: 
AttachmentSize
Image icon DSC_0203.jpg5.79 MB
X